innity_adZone3

AD

adsense

新增旅遊群組讀者交流分享資訊
↓按此加入
日本wifi 低至$13!(機場取還)
網絡覆蓋讓你玩盡全國
上下載速度高達40Mbps/15Mbps
台灣wifi 低至$13!(機場取還)
https://goo.gl/MNrGdu
韓國wifi 低至$13!(機場取還)
https://goo.gl/QxQ5hH

24小時櫃檯服務,讓你行程無憂


2014年12月4日星期四

中銀 匯豐銀行 恆生 IBAN BIC SWIFT CODE 銀行代碼 國際識別碼 Bank Code 國際匯款

IBAN = International Bank Account Number


1)匯豐集團成員

---包括有匯豐銀行和恆生銀行
銀行戶口號碼模式:ABC-D-EFGHJK
這兩間銀行戶口號碼由兩部份組成,分別是“分行代碼(Branch code)”加上“帳戶號碼”。
但不包含銀行代碼(Bank Code),提示:滙豐銀行的銀行代碼固定是004,恒生銀行的銀行代碼固定是024。

這兩間銀行的帳戶號碼前三位就是“分行代碼”,就如上面的“ABC”,從第四位往後就是你的“帳戶號碼”,就如上面的DEFGHJK。

有用提示:

下面是滙豐集團成員的英文銀行名稱(Bank name)和銀行代碼(Bank Code):

滙豐銀行  The Hong Kong And Shanghai Banking Corporation Ltd   004
恒生銀行  Hang Seng Bank Ltd                                                    024

2)銀通集團成員

---包括有:花旗銀行、中國銀行、渣打銀行、東亞銀行、美國銀行(亞洲)、亞洲商業銀行、交通銀行、浙江第一銀行、集友銀行、中信嘉華銀行、大新銀行、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、華比富通銀行、廖創興銀行、豐明銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、永亨銀行、永隆銀行等近三十間銀行。 
這些銀行戶口號碼由三部份組成,分別是“銀行代碼(Bank Code)”加上“分行代碼(Branch code)”加上“帳戶號碼”。
如果你的銀通成員銀行戶口號碼為ABC-DEF-G-HJKLMNP,其含義如下:
前三位ABC代表“銀行代碼”,之後的三位DEF代表“分行代碼”,剩下後面的GHJKLMNP代表“銀行帳號”。

有用提示:
下面是部份銀通集團成員的英文銀行名稱(Bank Name)和銀行代碼(Bank Code):
美國銀行(亞洲) BANK OF AMERICA (ASIA) LTD         009 
中國銀行         BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD   012或014、019、026、030、031、033、036等等
交通銀行         BANK OF COMMUNICATIONS            027 
浙江第一銀行   CHEKIANG FIRST BANK LTD             044 
集友銀行         CHIYU BANKING CORPORTAION LTD 039 
花旗銀行         CITIBANK N.A.                                006 
中信嘉華銀行   CITIC KA WAH BANK LTD                 018 
大新銀行         DAH SING BANK LTD                       040 
星展銀行         DBS BANK (HONGKONG) LIMITED     016 
華比富通銀行   FORTIS BANK ASIA LTD                    029 
廖創興銀行      LIU CHONG HING BANK LTD              041 
豐明銀行         MEVAS BANK LTD                            021 
南洋商業銀行    NANYANG COMMERCIAL BANK LTD    043 
上海商業銀行    SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD  025 
渣打銀行         STANDARD CHARTERED BANK          003 
東亞銀行         THE BANK OF EAST ASIA, LTD          015 
永亨銀行         WING HANG BANK LTD                     035 
永隆銀行         WING LUNG BANK LTD                     020 


更多香港常見各間銀行的銀行代碼、分行代碼及其名稱地址等資訊請參看香港銀行代碼表
銀行編碼指南


Bank Code
銀行編號
Bank Name
銀行名稱 (英文)
Bank Name
銀行名稱 (中文)
003STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED渣打銀行(香港)有限公司
004THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD香港上海匯豐銀行有限公司
007JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG摩根大通銀行
008ABN AMRO BANK N.V.荷蘭銀行
009BANK OF AMERICA (ASIA) LTD美國銀行(亞洲)有限公司
011AMERICAN EXPRESS BANK LTD美國運通銀行
012BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
014BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
015THE BANK OF EAST ASIA, LTD東亞銀行有限公司
016DBS BANK (HONG KONG) LIMITED星展銀行(香港)有限公司
018CITIC KA WAH BANK LTD中信華銀行
019BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
020WING LUNG BANK LTD永隆銀行有限公司
024HANG SENG BANK LTD恆生銀行有限公司
025SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD上海商業銀行有限公司
027BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.通銀行股份有限公司
028PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED大眾銀行(香港)有限公司
030BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
033BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
035WING HANG BANK LTD永亨銀行有限公司
036BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
039CHIYU BANKING CORPORATION LTD集友銀行
040DAH SING BANK LTD大新銀行有限公司
041LIU CHONG HING BANK LTD廖創興銀行有限公司
043NANYANG COMMERCIAL BANK LTD南洋商業銀行
064BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
070BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
072INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LTD中國工商銀行(亞洲)有限公司
128FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED富邦銀行(香港)有限公司
238CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD. (HONG KONG BRANCH)中国招商银行 (香港分行)
250CITIBANK (HONG KONG) LIMITED花旗銀行(香港)有限公司
838BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED中國銀行(香港)有限公司
關閉視窗Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5
NoBank or InstitutionCityBranch NameSwift Code
1AB INTERNATIONAL FINANCE LTDHONG KONGABFLHKHH
2ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCHHONG KONG(GROUP TREASURY)ABNAHKAATRY
3ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCHHONG KONG(INTERNATIONAL DIAMOND AND JEWELRY GROUP)ABNAHKAAIDJ
4ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCHHONG KONG(INTERNATIONAL PRIVATE CLIENTS DEPARTMENT)ABNAHKAAIPC
5ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCHKOWLOONABNAHKAA
6AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONGBRANCHHONG KONGABOCHKHH
7ALLAHABAD BANKHONG KONGALLAHKHH
8ALLIANZ GLOBAL INVESTORS HONG KONG LIMITEDHONG KONGTHRMHKHH
9ALLIED BANKING CORPORATION (HONG KONG) LIMITEDHONG KONGABCHHKHH
10AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITEDWAN CHAIAIACHKHC
11AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDHONG KONGANZBHKHX
12AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTDHONG KONGANZBHKHXAAL
13AXIS BANK LIMITEDHONG KONGAXISHKHH
14BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITEDHONG KONGBOFAHKHU
15BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA HONG KONGHONG KONGPASCHKHH
16BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., HONG KONG BRANCHKOWLOONBBVAHKHH
17BANCO DE ORO UNIBANK, INC, HK BRANCHHONG KONGBNORHKHH
18BANCO SANTANDER, S.A. HONG KONG BRANCHHONG KONG(HEAD OFFICE IN HONG KONG)BSCHHKHH
19BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD, HONG KONG BRANCHHONG KONGBKKBHKHH
20BANK CONSORTIUM TRUST COMPANY LIMITEDHONG KONGBCTCHKHH
21BANK J. SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCHHONG KONGSARAHKHH
22BANK JULIUS BAER AND CO. LTD.HONG KONGBAERHKHH
23BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) PT.HONG KONGBNINHKHH
24BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONGHONG KONG(ASIA AGENCY MANAGEMENT)BOFAHKHXAAM
25BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONGHONG KONG(BOA SECURITIES ASIA)BOFAHKHXSWP
26BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONGHONG KONG(EMERGING MARKETS GROUP)BOFAHKHXEMG
27BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONGHONG KONG(FIXED INCOME OPS)BOFAHKHXFIO
28BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONGHONG KONG(GMG HK-FX)BOFAHKHXGMG
29BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONGHONG KONGBOFAHKHX
30BANK OF AMERICA, N.A. HONG KONGHONG KONGBOFAHKHXSEC
31BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO., LTD.HONG KONGAYUDHKHH
32BANK OF BARODA, HONG KONGHONG KONGBOBIHKHH
33BANK OF BARODA, HONG KONGKOWLOON(TSIM SHA TSUI, KOWLOON)BOBIHKHHTST
34BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITEDHONG KONG(CLS CONTROL BRANCH)BKCHHKHHCLS
35BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITEDHONG KONG(CUSTODY DIVISION)BKCHHKHHCSS
36BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITEDHONG KONG(RENMINBI CLEARING CENTRE)BKCHHKHH838
37BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITEDHONG KONGBKCHHKHH
38BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITEDHONG KONG(BOCI FINANCIAL PRODUCTS)CDFCHKHHFPX
39BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITEDHONG KONGCDFCHKHH
40BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRHONG KONGBKCHHKHK
41BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. HONG KONG BRANCHHONG KONGCOMMHKHH
42BANK OF EAST ASIA,LIMITED,THEHONG KONGBEASHKHH
43BANK OF INDIAHONG KONGBKIDHKHH
44BANK OF MONTREALHONG KONGBOFMHKHH
45BANK OF NOVA SCOTIA, THEHONG KONG(SCOTIAMOCATTA)NOSCHKHHMOC
46BANK OF NOVA SCOTIA, THEHONG KONGNOSCHKHH
47BANK OF NOVA SCOTIA, THEHONG KONGNOSCHKHHGFI
48BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LTD. HONG KONGHONG KONGBOSHHKHH
49BANK OF SINGAPORE LIMITED (FORMERLY ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED)HONG KONGINGPHKHH
50BANK OF TAIWAN, HONG KONG BRANCHHONG KONGBKTWHKHH
51BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THEHONG KONG(HONG KONG BRANCH)BOTKHKHH
52BANK SINOPACHONG KONGSINOHKHH
53BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD SAHONG KONGPRIBHKHH
54BARCLAYS BANK PLCHONG KONGBARCHKHH
55BARCLAYS BANK PLCHONG KONGBARCHKHW
56BARCLAYS CAPITAL ASIA LTDHONG KONGBZWLHKHH
57BCA FINANCE LTD (SUBSIDIARY OF P.T. BCA)HONG KONGCENAHKHR
58BNP PARIBASHONG KONG(HONG KONG BRANCH)BNPAHKHH
59BNP PARIBASHONG KONG(HONG KONG COMMODITY FINANCE)BNPAHKHHGCG
60BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD.HONG KONGBNPAHKHP
61BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESHONG KONGPARBHKHH
62BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESHONG KONGPARBHKHHISI
63BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, HK BRANCH (FORMERLYKNOWN AS BNP PARIBAS PRIVATE BANK, HK BRANCH)HONG KONGBPPBHKHH
64BOC CREDIT CARD (INTERNATIONAL) LTDHONG KONGBCCCHKHH
65BOCI COMMODITIES AND FUTURES LTDHONG KONGBOCFHKHK
66BOCI SECURITIES LIMITEDHONG KONGBOCIHKHH
67BPI INTERNATIONAL FINANCE LTD.HONG KONGBPIIHKHH
68BROWN BROTHERS HARRIMAN (HONG KONG) LIMITEDHONG KONGBBHCHKHH
69BSI LTD, HONG KONG BRANCHHONG KONGBSILHKHK
70C T B AUSTRALIA LIMITEDHONG KONGCTBAHKHH
71CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCEHONG KONGCIBCHKHH
72CANARA BANK HONG KONG BRANCHHONG KONGIHIFHKHH
73CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERHONG KONGCFCMHKHH
74CATHAY BANKHONG KONGCATHHKHH
75CATHAY UNITED BANK, HONG KONG BRANCHHONG KONGUWCBHKHH
76CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITEDHONG KONGCCNSHKHH
77CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD., HONG KONG BRANCHHONG KONGCCBCHKHH
78CHIBA BANK, LTD., THE, HONG KONG BRANCHHONG KONGCHBAHKHH
79CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITEDHONG KONGKWHKHKHH
80CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITEDHONG KONG(COMMERCIAL CLIENT)CCBQHKAXCML
81CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITEDHONG KONG(WHOLESALE CLIENT)CCBQHKAXWHS
82CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITEDHONG KONGCCBQHKAX
83CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIONHONG KONGPCBCHKHH
84CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATIONHONG KONGSDBCHKHH
85CHINA EVERBRIGHT BANK (HONG KONG BRANCH)HONG KONGEVERHKHH
86CHINA MERCHANTS BANK, HONG KONG BRANCHHONG KONGCMBCHKHH
87CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.HONG KONGMSBCHKHH
88CHIYU BANKING CORP. LTD.HONG KONGCIYUHKHH
89CHONG HING BANK LIMITEDHONG KONGLCHBHKHH
90CITIBANK (HONG KONG) LIMITEDHONG KONGCITIHKAX
91CITIBANK N.A.HONG KONG(CEA – CECA)CITIHKHXCEA
92CITIBANK N.A.HONG KONG(CITIBANK HONG KONG EMFX CONFIRMATIONS)CITIHKHXEFX
93CITIBANK N.A.HONG KONG(CITIBANK HONG KONG PRIVATE LABEL)CITIHKHXBAR
94CITIBANK N.A.HONG KONG(LCB TRADE)CITIHKHXLCB
95CITIBANK N.A.HONG KONG(NZ PROCESSING)CITIHKHXKIW
96CITIBANK N.A.HONG KONGCITIHKHX
97CITIBANK N.A.HONG KONGCITIHKHXPBG
98CITIBANK N.A.HONG KONGCITIHKHXTLC
99CITIBANK N.A.KOWLOON(CFSL REISSUANCE)CITIHKHXREI
100CITICORP INTERNATIONAL LTDHONG KONGCITIHKHC

Browse Pages : 
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5參考

http://www.baby-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6481187

http://www.hkab.org.hk/DisplayMemberAction.do?action=detail&subsectionid=0&sectionid=4&query=B&lang=b5


請各編輯尊重,勿亂修改文章的內容!

日本WIFI預訂有9折!

日本忍者極速4G NINJA WiFi

詳細介紹文章


提提你出發之前記得買旅遊保險啦!
用呢條link買旅遊保險可以有8折優惠: https://goo.gl/m117b9
買左保險,有咩行程影響都有保障安心!

如你喜歡,請給個LIKE^^以後提供更多資訊給你

其他遊記


如有聯絡查詢

KASANG0728@GMAIL.COM
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...