innity_adZone3

AD

adsense

新增旅遊群組讀者交流分享資訊
↓按此加入
日本wifi 低至$13!(機場取還)
網絡覆蓋讓你玩盡全國
上下載速度高達40Mbps/15Mbps
台灣wifi 低至$13!(機場取還)
https://goo.gl/MNrGdu
韓國wifi 低至$13!(機場取還)
https://goo.gl/QxQ5hH

24小時櫃檯服務,讓你行程無憂


2014年7月11日星期五

海皇粥品店 肉丸粥+排骨菜粥 (榮登香港旅遊推介食店)

 海皇粥品店係旅客黎講係好方便食到粥既鋪頭
海皇粥品係旅遊書竟然位列推介食店之一
但份量黎講的確唔錯
今次叫左2碗粥
肉丸粥+排骨菜粥
肉丸味不夠,排骨粥幾清淡,都唔錯既
海皇粥品店 肉丸粥+排骨菜粥 (榮登香港旅遊推介食店)

油條係佢比較出色的產品

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...