innity_adZone3

AD

adsense

新增旅遊群組讀者交流分享資訊
↓按此加入
日本wifi 低至$13!(機場取還)
網絡覆蓋讓你玩盡全國
上下載速度高達40Mbps/15Mbps
台灣wifi 低至$13!(機場取還)
https://goo.gl/MNrGdu
韓國wifi 低至$13!(機場取還)
https://goo.gl/QxQ5hH

24小時櫃檯服務,讓你行程無憂


2014年6月3日星期二

1600 熊貓遊 香港遊 HONG KONG 1600 pandas hk touring route

 快閃詳情:

日期及時間:  2014年6月10日(中午12時至下午3時)
地點:  馬灣

日期及時間:  2014年6月14日(下午1時至下午4時)
地點:  尖沙咀鐘樓

日期及時間:  2014年6月19日(中午12時至下午2時)
地點:  維多利亞公園

日期及時間:  2014年6月20日(中午12時至下午3時)
地點:  電車巡遊

日期及時間:  2014年6月21日(上午8時至10時)
地點:  皇后像廣場1600熊貓6月首度踏足香港,追蹤超過10個香港地標,終點站為中環PMQ元創方! 撐「創意 x 保育」!

Welcome to Hong Kong! 1,600 Pandas to pop-up in Hong Kong! 
1,600隻熊貓彈到嚟香港啦! 1600熊貓遊 PMQ 元創方
1600 熊貓遊 香港遊  HONG KONG  1600 pandas hk touring route

好得意~~~~
紙 熊貓已經開始嚟港喇,6 月 9 日佢哋會正式同大家見面,大家仲可以同佢哋影相。除咗指定路線外,仲會 flash mob 出現,分分鐘就係你身邊,最後 1,600 隻熊貓會聚集喺 PMQ 逗留至 7 月 17 日。我哋會為大家緊貼報導,stay tuned!


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...